Woorden

Woorden zijn de adem van onze ziel. Woorden vormen tekst.

THEATER

Op het toneel kan zwijgen diep zijn, maar dan in een zinvol verband.

LEZEN

Lezen, is ontdekken dat anderen al hebben opgeschreven wat jij denkt.

Hellend vlak

 

Een gezin gaat op vakantie om meer tijd met elkaar door te
brengen. Wat daar gebeurt legt de barsten in het ogenschijnlijk
perfecte huwelijk van het koppel bloot. Ze moeten de gevolgen
van wat gebeurde onder ogen durven te zien. Hun poging om
opnieuw dichter naar elkaar toe te groeien lijkt te mislukken. Ze gaan op zoek naar antwoorden over zichzelf en hoe ze nu verder moeten. 

Ik leerde dat mannen in staat zijn tot egoïstisch handelen om te overleven in crisissituaties. Dat staat dus haaks op de mythe over de Titanic: vrouwen en kinderen eerst. Het druist ook in tegen onze culturele waarde dat de man de beschermer is van het gezin. Dus als het overlevingsinstinct oprispt, gaat de beschaving het raam uit.” De voorstelling zet het debat over de gelijkheid en waardigheid van man en vrouw, en alle verwachtingen die dat ideaalbeeld schept, op scherp

“Theaterfabriek voor atypisch talent”

Karakter Collectief is geen standaard theatergezelschap. We hebben als gezelschap altijd gestreefd naar maatschappelijk relevantie. Het gezelschap gaat moeilijke onderwerpen niet uit de weg en wil een zo breed mogelijk publiek bereiken. Karakter Collectief speelt graag in een atypische omgeving en met atypische acteurs. We kiezen kiest bewust voor het tegendraadse, wordt aangetrokken door het ruwe, het onsamenhangende. Karakter Collectief zoekt zowel naar disharmonie als naar verbinding. Zo komt de echte wereld binnen.